Hizmetler - Cmes İnşaat | CMES Mimarlık Mühendislik

Cmes İnşaat

Mimari tasarımlarda konsepti yakalayabilmek için öncelikle yoğun bir düşünce süreci gerekir. Bu kapsamda öncelikle konsept kavramı ve konsepti oluşturan bileşenler (tasarımcı, problem ve bağlam) tanımlanmaya çalışılır. Ulaşılan bilgiler ışığında mimari tasarımda konseptin oluşum süreci kavramsallaştırılarak Mimari Tasarımda Konsept Üretme Süreç Modeli çıkar. Yapının çevresiyle kurulan ilişki şekli çoğu zaman konseptin kavramsallaşmasını sağlayarak, tasarımın şekillenmesinde belirleyici rol oynar. Cmes mimarlık olarak istenilen yapının çevresine , bitki örtüsüne en uygun şekilde yerleşebilmesi ve olası kotlar ile binayı entegre edebilmemiz, diğer ofislerden ayrılmamızı sağlamaktadır.